Tiến độ Hiệp Phước Harbour View - Cần Giuộc, Long An

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 10/2021

Có thể là hình ảnh về 2 người, ngoài trời và cây
Nhà cư dân xây dựng trong dự án Hiệp Phước Harbour View
Nhà cư dân xây dựng trong dự án Hiệp Phước Harbour View
Nhà cư dân xây dựng trong dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 01/2022

Có thể là hình ảnh về trong nhà
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 02/2022

Đường ra công viên bờ sông dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 1 người, đường và cây
Đường Nguyễn Văn Tạo nối dài dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 2 người, bầu trời, đường và cây
Nhà cư dân xây dựng trong dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 4 người, hoa và thiên nhiên
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 6 người, hoa, bầu trời, cây và thiên nhiên
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 03/2022

Công viên bờ sông dự án Hiệp Phước Harbour View
Công viên bờ sông dự án Hiệp Phước Harbour View
Cư dân thả diều tại công viên bờ sông dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 1 người và bầu trời
Cư dân thả diều tại công viên bờ sông dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 04/2022

Có thể là hình ảnh về 2 người và đường
Đường Nguyễn Văn Tạo nối dài dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về đường
Đường Nguyễn Văn Tạo nối dài dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 1 người, cây và đường
Đường Nguyễn Văn Tạo nối dài dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 05/2022

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên, bầu trời và cây
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 06/2022

Có thể là hình ảnh về hồ, thiên nhiên, cây và cỏ
Công viên bờ sông dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về hoa, thủy vực, thiên nhiên, bầu trời và cây
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 07/2022

Đài phun nước trung tâm dự án Hiệp Phước Harbour View
Cảnh quan dự án Hiệp Phước Harbour View
Quán cafe Mộc dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về 11 người
Quán cafe Mộc dự án Hiệp Phước Harbour View

Cập nhật tiến độ dự án Hiệp Phước Harbour View tháng 08/2022

Có thể là hình ảnh về cây và đường
Khu vực trung tâm dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về cây và đường
Khu vực siêu thị, căn hộ dịch vụ cho thuê dự án Hiệp Phước Harbour View
Có thể là hình ảnh về cây và bầu trời
Nhà cư dân đã xây dựng trong dự án Hiệp Phước Harbour View